O nás

Historie
Firma vznikla v roce 1988 jako sdružení programátorů. V roce 1992 jsme změnili právní formu na společnost s ručením omezeným. Od svého vzniku se orientujeme na tvorbu vlastních ekonomických informačních systémů. Vytváření standardního programového vybavení však není jedinou firemní aktivitou. Poskytujeme řadu dalších služeb, především poradenství ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, OHSAS 18001 a školení obsluhy PC.

Poradenství ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 a OHSAS 18001,
Počítačový software a programy pro kancelářskou práci jsou využívány ve stále větší míře i při zavádění systému managementu jakosti podle norem řady ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 a OHSAS 18001. Protože využití softwaru proniklo i do této oblasti, zahájili jsme v roce 1997 spolupráci s týmem poradců, který se poradenství ISO věnuje již od roku 1991.

V současné době naše firma zajišťuje pro klienty veškeré služby, týkající se poradenství při zavádění, dokumentování, fungování a neustálém zlepšování systému managementu kvality podle norem řady ISO 9001:2008, systému environmentálního managementu ISO 14001:2004, systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2007 a systému managementu jakosti u výrobců zdravotnických prostředků ISO 13485. Pořádáme školení a cykly seminářů jako podporu při zavádění a údržbě systému kvality podle norem ISO. Specializujeme se na poradenství pro malé a střední firmy v oblasti výcviku pracovníků v systému managementu kvality a EMS, dokumentování systému kvality a EMS, vytváření, zpracování a vyhodnocování záznamů o kvalitě.

Po zisku certifikátu ISO poskytujeme našim klientům pomoc při provádění interních auditů a auditů EMS. Klademe důraz na zlepšování systému kvality a EMS. Velký důraz klademe na výcvik pracovníků klienta a na skutečnou funkčnost zavedeného systému.

Firmám, které jsou certifikovány podle normy ISO 9001:2000 nebo starší, zajišťujeme poradenství při přebudování stávajícího systému kvality, na systém managementu kvality podle normy ISO 9001:2009.

EIS
V současnosti dodáváme na vyžádání ekonomické informační systémy "na klíč", včetně dodávky potřebné techniky. Při zavádění ekonomického informačního systému můžeme uživatelům zajistit analýzu informačních toků v oblasti ekonomiky a navrhnout jejich případné řešení pro vzájemné přizpůsobení informačního systému organizace a dodávaného programového vybavení.

IIS
V roce 1998 naši programátoři představili na INVEXu novou verzi osvědčeného ekonomického informačního systému EIS. Působnost systému se však neomezuje jen na informační toky v ekonomické oblasti. Klade si za cíl obsáhnout podstatnou část důležitých informací, které v organizaci vznikají, přicházejí do organizace z okolí nebo jsou z organizace předávány ven.
Mimo osvědčené postupy, které jsme až dosud uplatňovali při řešení ekonomického okruhu, jsou zcela nově zařazeny prostředky, které umožňují práci s dokumenty. To je důležité zejména při sledování komunikace s okolím, řízení systémů jako je např. systém řízení jakosti podle norem ISO 9001 a pod.

Agendy
Od roku 1993 poskytujeme poradenství v oblasti vedení účetních agend. Zajišťujeme také vedení firemních účetních agend. Od roku 1997 jsme zavedli novou formu zpracování ekonomických agend. Naši pracovníci dochází do firem, kde zajišťují kvalifikované vedení účetnictví.

Školící centrum
Od ledna roku 1998 zřídila naše firma vlastní školící středisko. Slouží především pro obecná školení pro uživatele osobních počítačů. Počítačová škola je zaměřena na 2 druhy školení:
1. Školení programů pro kancelářskou práci - v současné době nabízíme ucelenou řadu školení zaměřených na práci s programovým balíkem MS Office, Word, Excel. Součástí tohoto školícího cyklu je i základní školení obsluhy PC (Windows95, Windows98, Windows2000).
2. Školení na podporu systémů kvality podle norem ISO 9001 - školení jsou určena jako podpora při zavádění a údržbě systémů kvality podle norem ISO 9001, speciálně pro malé a střední firmy v oboru dokumentování systémů kvality, vytváření, zpracování a vyhodnocování záznamů o kvalitě.

Další služby
Od vzniku firmy provádíme speciální úpravy programů na žádost uživatelů a vytváříme programové vybavení na zakázku. Zájemcům z řad uživatelů poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti výpočetní techniky, tvorby počítačových sítí, řešení havárií výpočetních systémů. Zajišťujeme úpravy programů, které sledují vývoj a změny předpisů.